Block Option version 2.0 - Sự bùng nổ về chính sách