Quy trình hoạt động

Khách hàng giới thiệu

Khách hàng giao dịch

Nhận tiền hoa hồng

Rút tiền hoa hồng

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG ĐỐI TÁC 2 CẤP ĐỘ

Phần thưởng cho các đối tác của Block Option, chỉ áp dụng cho Mentor


CẤP 1

Mentor nhận được 2.3% trực tiếp
trên một lệnh giao dịch từ Trader mình giới thiệu

CẤP 2

Trader cấp 1 nhận được 1.5% trực tiếp
trên một lệnh giao dịch từ Trader 2 mình giới thiệu

Mentor nhận được 0.8% trực tiếp
trên một lệnh giao dịch từ Trader cấp 2

Số tiền hoa hồng sẽ được trả về sau mỗi tuần

Điều kiện rút: Kích hoạt volume tương tác với số tiền hoa hồng muốn rút

Chương trình thưởng khách hàng giao dịch

Phần thưởng cho các đối tác của Block Option


Trader

nhận được 1.5% trực tiếp
trên một lệnh giao dịch từ Trader F1 mình giới thiệu

Lưu ý: Trader chỉ được nhận hoa hồng duy nhất từ F1 của mình